Horconex
Home/  Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

Download hier de  METAALUNIEVOORWAARDEN

MEER WETEN OVER ONS?

Wij staan u graag te woord.